Hotel Peregrin

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky)

1. Rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu Peregrin
Rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu Peregrin a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné pouze písmeně, tj. zpravidla e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem a nebo e-mailové potvrzení přímo z hotelu Peregin.

2. Zrušení rezervace ubytování a dalších služeb v hotelu Peregrin
Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tj. zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit. Při rezervaci ubytování napřímo u hotelu Peregrin se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný hotelu Peregrin anebo storno v hotelovém online rezervačním systému. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemná notifikace přímo hotelu Peregrin NEPOVAŽUJE za řádné zrušení rezervace.

3. Změna rezervace v hotelu Peregrin
Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

4. Stornopoplatky
Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek má hotel Peregrin nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak: - Zrušení rezervace 5 a více dní před termínem nástupu na ubytování: ZDARMA - Zrušení rezervace 5 dní (včetně) a méně před termínem nástupu na ubytování: 100% celkové objednané ceny ubytování ve zrušené rezervaci. Skupinové rezervace, tj. rezervace na vícero pokojů, se řídí individuálními podmínkami stanovenými při potvrzování takovéto rezervace ze strany hotelu Peregrin.

5. Top termíny
Hotel Peregrin může stanovit zvláštní režim storno poplatků v tzv. top termínech, tj. nejatraktivnějších ubytovacích termínech (např. Silvestr, Slavnosti růže apod.). V těchto zvláštních případech může hotel Peregrin vyžadovat nevratnou zálohu pro potvrzení požadované rezervace. Takováto záloha je nevratná, tj. neplatí ustanovení o rezervaci při včasném stornu dle bodu č. 4 těchto Podmínek. Na to, že požadovaná rezervace je v tzv. top termínu, bude host včas upozorněn již při požadavku na rezervaci stejně jako na to, že na tuto rezervaci se nevztahují standardní ustanovení těchto Podmínek o stornu.

6. Nedojezd klienta
Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.

7. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out)
Nástup na ubytování (check-in) je možný od 14 hodin zpravidla do 19 hodin. Při pozdějším příjezdu než 19 hod. je host povinen upozornit na tuto skutečnost recepci hotelu e-mailem nebo telefonicky a sdělit předpokládaný čas příjezdu. V případě, že host neohlásí čas pozdního příjezdu, nemůže hotel garantovat dostupnost recepce. Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný v případě, že je hotelový pokoj k dispozici, a to zdarma po dohodě s recepcí hotelu. Host je povinen vyklidit pokoj (check-out) poslední den platné rezervace do 11 hod. Pozdější vyklizení hotelu je možné pouze po předchozí dohodě a s recepcí a není garantován. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou.