Hotel Peregrin

Co ve městě a okolí navštívit:

Historie města

Magické město Český Krumlov zapsané na seznamu UNESCO se nachází v údolí u meandru řeky Vltavy. Název „Krumlov" výstižně charakterizuje geografickou polohu Českého Krumlova. Název totiž pochází ze staroněmeckého „krumben ouwe" - křivá lužní louka nebo niva. Mnoho luk již ve městě nenajdete, zato řeka Vltava se vine městem v jednotlivých meandrech tak jako před staletími.

První písemná zmínka o místě „Crumbenowe" pochází z roku 1253, ačkoliv místo bylo pochopitelně osídleno již mnohem dříve. Archeologické průzkumy provedené v lokalitě dnešního krumlovského zámku dokazují, že toto místo bylo osídleno již ve starší době bronzové, tj. v době asi 1500 let před naším letopočtem.

Znakem města Český Krumlov je rudá pětilistá růže. Tu město získalo za vlády českého rodu Vítkovců a jejich následníků pánů z Krumlova. S legendou o dělení pěti růží - dělení majetku a erbů mezi pět synů zakladatele rodu Vítka - se seznámíte při prohlídce zámku.

V roce 1302 se vlády nad městem ujali legendární Rožmberkové a městu vládli nepřetržitě po tři staletí až do roku 1605. V tomto roce poslední Rožmberk mužského pohlaví, Petr Vok z Rožmberka, předává zadlužené panství císaři Rudolfu II. Za vlády Rožmberků zaznamenal Český Krumlov úžasný rozkvět a krumlovský zámek získal svou renesanční podobu.

Po krátkém císařském intermezzu přechází Český Krumlov pod další významný šlechtický rod, tentokráte pod rakouský rod Eggenbergů (původem ze Štýrska). Za vlády Jana Kristiána z Eggenbergu bylo postaveno unikátní, dodnes dochované, zámecké barokní divadlo.

Od roku 1719 až do roku 1947 byl pak Český Krumlov v rukou krumlovské větve knížat ze Schwarzenberku. V roce 1947 byl Krumlov, stejně jako většina majetku tohoto šlechtického rodu, znárodněn. Zajímavé je, že dekret prezidenta Beneše, na základě kterého se tak stalo, nese přízvisko Lex Schwarzenberk.

Město Český Krumlov bylo po právu zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.

Český Krumlov a okolí